عیـــــــــــدانه 3
dateشروع طرح از: 01 اسفند 1393
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 20 اسفند 1393
dateپایان طرح تا: 25 اسفند 1393
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 3,301

دائم گل این بستان، شاداب نمی ماند
دریاب ضعیفان را در وقت توانایی...

در این راه پرفراز و نشیب فقط آنانی همراه میشوند که دستی دارند بر مهر ...
بر عشق... بر ایثار ...
کسانی که دعای یک کودک ، دعای مادری دل شکسته ، دعای پدری درمانده در شب عید ، بیمه ی زندگی اشان میشود...

ما منتظر آنهایی هستیم که به دنبال عشق اند...
محبتمان را دریغ نکنیم... دست ها منتظر یاری ما هستند...

عیـــــــــــدانه3...
سومین طرح جمع آوری کمکهای مردمی برای نوروز کودکان شهر...

شماره کارت 2598 0581 8610 6219
شماره حساب 2-1538666-800-879
بانک سامان-محمدهادی رضایی

www.safirezendegi.com

انجمن سفیران زندگی

 

طرح عیدانه 1

طرح عیدانه 2

سایر طرحها


گالری تصاویر
عیـــــــــــدانه 3 عیـــــــــــدانه 3 عیـــــــــــدانه 3 عیـــــــــــدانه 3

بازگشت...