ضیافت 2
dateشروع طرح از: 25 خرداد 1393
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 26 تیر 1393
dateپایان طرح تا: 02 مرداد 1393
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 4,261

در طرح ضیافت 1 همراه و هم قدم شما بودیم...

کودکان کار شهرمان میهمان سفره های ما و شما شدند...

طرح ضیافت اینگونه رقم خورد:

تحویل 150 پک افطاری (شیر + خرما + بامیه + قند + حلوا + شله زرد + نان + پنیر + گردو) + غذا (قیمه) و نوشابه به کودکان کار منطقه ناصرخسرو ... برای همان کودک هایی که پشت چراغ قرمز های دنیا شیشه های ماشین من و تو را پاک میکنند...

که زیبا تر و شفاف تر زندگی کنیم...

همان هایی که گل می آورند به زندگیمان تا شاید رنگی بدهند به زندگی سیاه و سفید ما...

و اکنون اجرای طراح ضیافت 2...

جمع آوری کمکهای مردمی جهت تهیه پک های افطاری برای مناطق محروم ...

اعضای انجمن سفیران زندگی به همت شما خیرین نیکوکار، افراد مناطق محروم شهرمان را مهمان سفره افطار رمضان  خواهند کرد...

مهربانی را دریغ نکنیم ...

 

با همراهی شما، ضیافت 2 اینگونه پایان یافت

تهیه 100 پک افطار برای کودکان کار ملک آباد
غذای تهیه شده جهت خانه علم ملک آباد: جوجه کباب+ نوشابه
پک افطاری خانه علم ملک آباد: شیر+ خرما+ بامیه + قند+حلوا+حلیم+ شله زرد + نان +پنیر+ گردو

تهیه 150 پک افطار برای کودکان کار ناصرخسرو
غذای تهیه شده جهت خانه کودک ناصرخسرو: جوجه کباب+ نوشابه
پک افطاری خانه کودک ناصر: شیر+ خرما+ بامیه + قند+ شله زرد + نان +پنیر+ گردو

خدای بزرگ را شاکریم که توفیق خدمت به کودکان معصوم و محروم این سرزمین را نصیبمان کرد و از شما خیرین بزرگوار که مثل همیشه حامی و پشتیبان انجمن سفیران زندگی بودید سپاسگزاریم


بازگشت...