ضیافت
dateشروع طرح از: 01 تیر 1392
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 01 مرداد 1392
dateپایان طرح تا: 03 مرداد 1392
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 4,831

مگر نه اینکه کودک است ؟
مگر نه اینکه رسالت عظیم بزرگسالی اش را
به ناچار در کودکی به دوش می کشدبه خاطر خرج خانواده ؟؟
پس چه فرقی می کند کجایی ست ؟ کجای این زمین ؟؟
چه تفاوتی می کند ...مال کجاست !؟
و یا پدر و مادرش اهل کجا هستند ....!؟
مهم آنست که کودک است ....و کار می کند ...وظیفه ای زود هنگام !!!!
مهم آنست که من و تو دست در دست هم.....
و شانه به شانه لبخندی روی لبهایش نقاشی کنیم ....
به قدر ساعاتی به اندازه ی یک ضیافت !
یک مهمانی که شایسته ی کودکی اش و پاکی اش باشد ....
مهربانی را دریغ نکردیم ...
سوم مرداد به بهانه ی ولادت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت (ع)
اعضای انجمن سفیران زندگی به همت خیرین نیکوکار، در خانه ی کودک ناصرخسرو، کودکان کار شهرمان را مهمان سفره افطار و شام رمضان کردند...

و این شد برگ زرین دیگری از طرح های سفیران زندگی...

رمضـــــــان... ماه مبارکی که با سایر ماه ها برای ما فرق داشت

از برکت مهر مردمانمان سفره ای گستردیم به وسعت مهر...

برای همان کودک هایی که پشت چراغ قرمز های دنیا شیشه های ماشین من و تو را پاک میکنند

که زیبا تر و شفاف تر زندگی کنیم

همان هایی که گل می آورند به زندگیمان تا شاید رنگی بدهند به زندگی سیاه و سفید ما

طرح ضیافت اینگونه رقم خورد:

تحویل 150 پک افطاری (شیر+ خرما+ بامیه + قند+ حلوا+ شله زرد + نان +پنیر+ گردو) +غذا(قیمه) و نوشابه به کودکان کار منطقه که تحت پوشش خانه کودک آموزش های لازم و سواد آموزی را سپری میکردند.

خدا را شاکریم که روز زیبایی در تقویم خدمات انجمن سفیران زندگی رقم خورد ...

خنده ی کودکان زحمت کش این سرزمین و برق امید چشمانشان در قاب دلهایمان نقش بست و به یادگار ماند...


گالری تصاویر
ضیافت ضیافت ضیافت ضیافت

بازگشت...