همشاگردی سلام 4
dateشروع طرح از: 10 شهریور 1396
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 20 شهریور 1396
dateپایان طرح تا: 20 شهریور 1396
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 20,216

دوست کوچکم ...
که سهم دل و دستت
در این روزگارشلوغ
شده است کار و زحمت
 
تو تنها نیستی
ما را یکبار دیگر کنارت ببین
که در قدم زنان ِ پاییز
و در کوچه های علم اندوزی
همراهی ات می کنیم ...
ما که دست در دست هم
و شانه به شانه ات
حسرت های کوچک ِ زندگی ات را
به امیدواری بدل می کنیم
و چراغی فرا راه ِ روزگار سختت
می گیریم تا مسیری روشن تر
در تحصیل علم و
 آینده ای پر بار برای زندگی
 و  سرزمینت رقم بزنی ...
.
.
برایت این روزها
شادمانی هدیه می آوریم ...
به شکرانه ی
تمامی لحظه های کودکی مان
که مداد و کیف و دفتر هایمان
برای روزهای مهر  
فراهم بود ...
به شکرانه ی تمامی خنده های کودکی
در حیاط های دبستان
اکنون به مهر
در آغازین روزهای مهر
با شادمانی
به مسیر روشن تحصیل
بدرقه ات می کنیم...

 


.
با پرداخت مبلغی اندک
در طرح همشاگردی سلام
همراه با ما
شاهد لبخند ِ کودکان کار
در روزهای آغازین ِ
سال تحصیلی باشید ...
.
.
برای چهارمین سال پیاپی
طرحی از گروه خیرین ِ سفیران زندگی

شماره کارت
6219861022542418

شماره حساب
879-800-1538666-2
بانک سامان-محمدهادی رضایی
www.safirezendegi.com


----------------------------------------------------------

 

این طرح هم با کمک خیرین عزیز به پایان رسید و برای 150 کودک کار منطقه ورامین نوشت افزار به مبلغ 2.200.000 تومان تهیه شد...

گزارش تصویری این طرح را در فتوکلیپ زیر مشاهده کنید


بازگشت...