همشاگردی سلام
dateشروع طرح از: 20 شهریور 1395
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 30 شهریور 1395
dateپایان طرح تا: 03 مهر 1395
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 2,557

در جهانی خالی از رویا

کودکان

یاد آور پروانه ها و رنگین کمان هستند....

 

باز هم شور و شوق اول مهر...

رویای مدادهای رنگی و دفترهای نو...

حس خوب پشت نیمکت نشستنها...

ورق زدن کتابهای خوشرنگ و زیبای دبستان...

بوی خوب پاییز... سایه ی رنگها بر روی لباسهای کودکانه ی دبستان...

ولی اکنون...

رویای رنگ پریده و خاکستری کودکان کار... حسرت داشتن سقفی مهربان که در سایه سار آن بخوانند و بنویسند...

بنویسند بر روی برگه های سفیدی که من و تو با عشق به او رساندیم... ورق بزنند کتابهای رنگی دبستان را با شوق...

بنویسیم با عشق...

بخوانیم با محبت...

شادی را به دلهای کودکان کار هدیه کنیم...

 

شرکت در طرح همشاگردی سلام...

تهیه لوازم التحریر برای کودکان کار...

بیست الی سی شهریور 1395

 

انجمن سفیران زندگی
 

شماره کارت 2418 2254 8610 6219
شماره حساب 2-1538666-800-879
بانک سامان-محمدهادی رضایی

www.safirezendegi.com

 


گالری تصاویر
همشاگردی سلام همشاگردی سلام همشاگردی سلام همشاگردی سلام

بازگشت...