ضیـــــــافت 4 (فطریه و کفاره)
dateشروع طرح از: 15 تیر 1395
dateجمع آوری کمک های نقدی تا: 18 تیر 1395
dateپایان طرح تا: 19 تیر 1395
doمقدار پیشرفت طرح: %100
dateبازدید از این طرح: 2,469

یک ماه سعادت داشتیم
و روزه دار خدا بودیم ...
و بر سفره ی پر برکت و رحمتش میهمان ...


و چون سالهای گذشته
دست در دست هم
و شانه به شانه
به کمک خیرین بزرگوار و خوشدل
برای خوشحالی فرزندان خسته ی این روزگار (کودکان کار)
قدمهایی به وسعمان برداشتیم ...

طرح ضیافت4 به لطف خدای مهربان  امسال نیز
در خانه علم ملک آباد کرج و قرچک ورامین برگزار شد ...

و در کنار آن دختران و پسران گل فروش شهرمان نیز یک افطار  میهمان خدا شدند ...


در ادامه ی آن گامها و همراهی ها
قصد داریم برای غذای گرمی که برای کودکان کار در خانه های علم
هر روز فراهم میشود
تا بهانه ی باشد برای آموزش آنها و یادگیری فن و هنر در آن فضا
مایحتاجی را خریداری و تقدیم لحظه هایشان کنیم ...
چه چیزی زیباتر از آنکه
فطریه ی ماه رمضان من و شما
روزهای متمادی غذای گرم نیازمندان باشد ...
آن هم کودکان خسته ای
که سهمشان زودتر از شناسنامه هایشان شده است دویدن .
شما هم میتوانید با پرداخت فطریه مستقیما این مبلغ را به نیازمندان برسانید ...

 

شماره کارت 2418 2254 8610 6219
شماره حساب 2-1538666-800-879
بانک سامان-محمدهادی رضایی

www.safirezendegi.com

انجمن سفیران زندگی

 

مشاهده عکسهای ضیافت 4


بازگشت...