آتش نشان قهرمانِ گروه سفیران زندگی... date.png 06 بهمن 1395 date.png بازدید: 6,398

برای وصف برخی حال ها...بعضی آدمها یا رفتارها نمیشود به سادگی نوشت ...
در سطر و کلمات جا نمیشوند و در قامت چیزی مثل یک گزارشِ تلوزیونی هم حتی اگر از نوع ِ لحظه به لحظه اش باشد
که اشاره ی به جان ساده نیست
وتوصیف ِ کسی که در راهش و شغلش  و برای کمک به مردم از جانش میگذرد .

اینان را که بخواهی وصف کنی باید زبان ِ تعریف از عشق را بلد باشی و لحن ایثار را بدانی ...

ما اما به صمیمانه ترین شکلش می گوییم که دست بر سینه و با احترام ایستاده ایم
به تشکر و سپاس که کمترین کار است، برای جانفشانی ِ آتش نشانان عزیز سرزمینمان در حادثه ی پلاسکو و غمگین و متاثریم دل به دل و همراه با خانواده های داغدار ِ این حادثه .
دوست گرانقدر و قهرمان ِ آتش نشان ِ جمع سفیران زندگی "جناب آقای  حسین زرچینی"  در همه ی لحظه هایی که صادقانه جان ِ مردم ِ این سرزمین را شیرین تر و عزیزتر از جان ِ خویش می بینید،  بدانید که قدردان ِ زحمات شبانه روزی شما هستیم
و از خدای بزرگ برایتان آرزوی سلامتی و تقدیری زیبا داریم .

بازگشت...